Leczenie raka prostaty

Rodzaj terapii dobierany jest przez lekarza, w zależności od zaawansowania choroby, stopnia jego złośliwości, wieku mężczyzny, współistnienia innych chorób. Powszechnie stosuje się terapię hormonalną, zabiegi chirurgiczne, radioterapię oraz chemioterapię.

Baczna obserwacja (ang. - watchful waiting)

Gdy starszy mężczyzna ma mały, rosnący powoli guz rakowy, który prawdopodobnie nie wpłynie na jego przewidywaną długość życia, można wspólnie z lekarzem podjąć decyzję, że najlepszym sposobem działania będą regularne kontrole, a nie leczenie. Decyzję można zmienić, gdy stan zdrowia zacznie się pogarszać.

Operacja - prostatektomia radykalna

Prostatektomia radykalna jest operacją polegającą na usunięciu prostaty wraz z pęcherzykami nasiennymi i otaczającymi węzłami chłonnymi. Główne powikłania towarzyszące prostatektomii to nietrzymanie moczu i impotencja. Jednak ostatnie osiągnięcia chirurgii zmniejszyły ryzyko wystąpienia nietrzymania moczu do mniej niż 5% oraz pozwoliły na zachowanie sprawności seksualnej u większości mężczyzn.

Rokowanie

Ponad 90% mężczyzn z rakiem prostaty przeżywa co najmniej 5 lat od momentu rozpoznania. Według American Cancer Society 67% mężczyzn z rozpoznaniem raka prostaty żyje co najmniej 10 lat, a 52% przeżywa 15 lat. Rak prostaty rozwija się wolno, a ponieważ większość mężczyzn, u których go wykryto, jest w podeszłym wieku, to najprawdopodobniej umrą z innego powodu niż rak.